Pajan säännöt

Käyttö- ja järjestyssäännöt:

Kuka voi työskennellä pajalla?
Pajaa vuokrataan ammattitaidegraafikoille, itsenäiseen työskentelyyn pystyville harrastelijoille ja ohjattuun kurssitoimintaan. Käyttäjältä vaaditaan riittävä ammattitaito itsenäiseen työskentelyyn pajan välineillä ja laitteilla. Kursseja järjestetään kaiken tasoisille tekijöille. 

Työskentelyaika, varaukset ja avain
Työskentely pajalla on mahdollista ympäri vuorokauden, ottaen huomioon mahdolliset kursseille sovitut ajat, jolloin tilat ovat ensisijaisesti kurssilaisten käytössä. Kurssien aikoina voi työskennellä vain jos asian on sopinut kurssin ohjaajan kanssa. Kurssivaraukset tulee sopia pajavastaavan kanssa. 

Vuokralaiselle luovutetaan avain pääsääntöisesti maksettua kuittia vastaan. Avainta ei saa luovuttaa muiden käyttöön. Päivävuokralaiset ja  kertakortin hankkineet  ilmoittavat tulostaan pajalle hyvissä ajoin, jolloin avain luovutetaan Galleria Uudesta Kipinästä (Kymintie1). Avaimesta ei peritä panttia, mutta mikäli avain palautetaan myöhässä, laskutetaan ylitetty aika vuokralaiselta jälkikäteen. Hukatusta avaimesta laskutetaan kulut, jotka syntyvät uudelleen sarjoituksesta.

Pajamaksut
kattavat tilojen, laitteiden ja työkalujen käytön sekä perusmateriaaleista rautakloridin, happo, liuottimet, pesuaineet, makulatuuri- ja silkkipaperit, öljyt, pohjusteet, rätit yms.

Materiaalimaksut
Materiaaleja kuten painolaattamateriaaleja, painopaperia, värejä, liimapaperia yms. voi hankkia varastokaupasta. Ostokset merkitään ostokansioon ja ne laskutetaan tai maksetaan käteisellä 3kk välein tai kun vähintään 150€ ostoraja täyttyy.

Yhteistyöhuone ja ateljee
Kunnioita toisten kanssatyöskentelijöiden ja yhdistyksen omaisuutta. Grafiikan paja on yhteistyöhuone. Huomioi muut käyttäjät. Työajan ensin varannut on etuasemassa esimerkiksi prässin käytössä. Huolehdi jälkiesi siivouksesta, tyhjennä pöytäpinnat ja roskakorit, ja laita tavarat paikoilleen. Ole huolellinen laitteiden, liuottimien ja syövyttävien aineiden käytössä. Prässin, painohuopien, valotuslaitteiden, imuraamin ja metallileikkurin käytössä tullee olla huolellinen. Painohuovat on pidettävä siisteinä ja prässin puristus on vapautettava työskentelyn jälkeen. Ateljee vuokrataan aina erikseen määrätyksi työskentelyjaksoksi, minimissään viikoksi. Muut pajan palvelut kuuluvat ateljeevuokraan.

Varastointi
Henkilökohtaisten työvälineiden ja materiaalien varastointi on mahdollista työperiodin aikana. Pajalta voi vuokrata laatikostoja sekä väreille ja muille materiaaleille kaappitilaa vuosivuokran hinnalla. Varastointi harkitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja varastoidut tavarat on noudettava välittömästi niin pyydettäessä.

Korvausvelvollisuus
Työtilan käyttäjä on velvollinen korvaamaan omasta huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä aiheutuneet vahingot, jotka kohdistuvat tilaan, koneisiin ja laitteisiin tai materiaaleihin, sekä muiden töihin ja omaisuuteen. Lahden taidegraafikot eivät korvaa käyttäjän omaisuus tai – henkilövahinkoja. Työpajan käyttäjä ottaa itselleen tarpeelliseksi katsomansa tapaturma- ja vastuuvakuutukset. Ollessasi epävarma missä vain tekniikkaan tai käyttöön liittyvässä asiassa kysy ajoissa neuvoa pajavastaavalta.

Tupakointi ja alkoholin käyttö on työtiloissa ehdottomasti kielletty.

Viimeinen käyttäjä
Päivän viimeinen työtilan käyttäjä vastaa tilan kunnosta. Käy paikat läpi lähtiessäsi. Sähkölaitteet pois päältä, sammuta valot ja sulje ovet huolella. Muista hälytykset!

Palautetta ja kehittämisehdotuksia otetaan mielellään vastaan!

Häiriöt pajalla
Mikäli pajan käyttäjä rikkoo sääntöjä tai muuten aiheuttaa häiriötä pajalla, on Lahden taidegraafikot ry:n hallituksella oikeus määrätä hänet pajan käyttökieltoon.

Lataa pajan säännöt >>