MINIPRINT FINLAND 2004  taiteilijat  artists


 

 
Minna Mäkelä, Suomi/Finland
PAAVO RAKAS, polymeerigravyyri
PAAVO LOVE, polymergravure